SÚBORY

Hudobný odbor ponúka možnosti hry v týchto hudobných zoskupeniach :

- MAGNET- hudobná skupina starších žiakov

- RONDO - hudobná skupina mladších žiakov

- MUSICA VIOLINI - sláčikový súbor

- GIOCATA - gitarový súbor

- ĽUDOVÁ HUDBA

- ŠKOLSKÝ ORCHESTER

- DFS MALÁ PARCHOVIANKA

- DFS SEČOVČANIK

- ZBOROVÝ SPEV