OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZUŠ SEČOVCE

predseda: Silvia Sokolová

tajomník: Mgr. Mária Lehončáková

pokladník: Eva Horňáková

členovia:

Mgr. Ferenčíková Katarína

Mgr. Vargová Jozefína

Oleksiková Vladimíra

Ferenčíková Eva

Pigulová Alica

Kohutová Katarína

Rudziková Eva

Mgr. Kačúrová Zuzana

Prítoková Edita

Korytková Stela

Jeňová Katarína

Mgr.Vargová Ľubomíra

Kučmová Lenka

Buzinkaiová Jarmila

Ferková Slávka

Petruška Róbert