ZAMESTNANCI ŠKOLY

Vedenie školy

riaditeľka školy: Mgr. Mária Hvozdíková DiS.art.

zástupkyňa školy: Mgr. Blažena Marcinová DiS.art.


Učitelia hudobného odboru:

Klávesové oddelenie: klavír, keyboard, akordeón

Ing. Buzinkai Ján DiS.art.

Hegedüšová Eva DiS.art.

Mgr.Hvozdíková Mária DiS.art.

Mgr. Havrilková Martina DiS.art.

Mgr. Marcinová Blažena DiS.art.

Mgr. Urban Ján DiS.art.


Strunové oddelenie: husle, gitara, violončelo, cimbal

Begala Juraj DiS.art.

Borovská Klára DiS.art.

Hajduk Martin DiS.art.

Krajňák Jakub

Svoboda Jindřich DiS.art.

Slabý Jiři DiS.art.

Puška Martin DiS.art.

Selecká Gabriela DiS.art.


Hudobná náuka

Mgr. Lehončáková Mária

Mgr. Popaďaková Terézia

Mgr. Princová Miroslava

Mgr. Lukáčová Veronika

Mgr. Gabriková Henrieta


Dychové oddelenie: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka

Slabý Jiři DiS.art.

Svoboda Jindřich DiS.art.


Spev:

Mgr. Habrilková Martina DiS.art.

Šimková Mária DiS.art.

Suchá Kristína Bc.


Bicie:

Balega Patrik DiS.Výtvarný odbor:

Mgr. Michvociková ZuzanaTanečný odbor:

Hajduková Andrea

Bálintová Michaela

Mgr. Vožňáková BeátaLiterárno-dramatický odbor:

Mgr. Kutná KatarínaPrevádzkoví pracovníci školy:

Černáková Agnesa - administratívna pracovníčka

Reváková Alžbeta - školníčka, upratovačka

Feketeová Marcela - školníčka, upratovačka

Dobošová Antónia - školníčka, upratovačka

Rada Marián - sezónny kúrič