SÚČASNOSŤ


Základná umelecká škola Sečovce je právnym subjektom od roku 2002 v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Sečovce. Výchovno vzdelávaci proces prebieha v hlavnej budove na ulici Dargovských hrdinov č. 26 Sečovce a na elokovaných pracoviskách školy: ZŠ a MŠ ul. Obchodná Sečovce, Spojená MŠ na ul. Jarná Sečovce, ZŠ a MŠ Parchovany, ZŠ Vojčice, ZŠ s MŠ Kuzmice, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, MŠ Veľké Ozorovce a Detský domov v Sečovciach.