PREDMETOVÉ KOMISIE

Hudobný odbor

Klávesové oddelenie:

vedúca: Mgr. Blažena Marcinová DiS.art.

členovia:

Ing. Buzinkai Ján DiS.art.

Hegedüšová Eva DiS.art.

Mgr. Hvozdíková Mária DiS.art.

Mgr. Havrilková Martina DiS.art.

Mgr. Lehončáková Mária

Mgr. Princová Miroslava

Šimková Mária DiS.art.

Mgr. Urban Ján DiS.art.

Mgr. Lukáčová Veronika

Mgr. Gabriková Henrieta


Strunové oddelenie a bicie:

vedúca: Borovská Klára DiS.art.

členovia:

Begala Juraj DiS.art.

Svoboda Jindřich DiS.art.

Hajduk Martin DiS.art.

Krajňák Jakub

Puška Martin DiS.art.

Selecká Gabriela DiS.art.

Balega Patrik DiS.


Dychové oddelenie:

vedúci: Slabý Jiři DiS.art.

členovia:

Svoboda Jindřich DiS.art.


Spevácke oddelenie:

vedúca: Mgr. Havrilková Martina DiS.art.

členovia:

Šimková Mária DiS.art.

Suchá Kristína Bc.


Hudobná náuka:

vedúca:Mgr. Princová Miroslava

členovia:

Mgr. Lehončáková Mária

Mgr. Lukáčová Veronika

Mgr. Popaďaková Terézia

Mgr. Gabriková HenrietaVýtvarný odbor

Mgr. Michvocíková Zuzana

Hajduková AndreaTanečný odbor

vedúca: Mgr. Vožňáková Beáta

členovia:

Hajduková Andrea

Bálintová MichaelaLiterárno-dramatický odbor

Mgr. Kutná Katarína