ZMLUVY

Rok Popis zmluvy/faktúry Dátum zverejnenia
2014
Faktúra 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sečovce 30.6.2014
Zmluva o dielo 27.11.2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 12.12.2014
Zmluva o spolupráci 29.12.2014
Zmluva o spolupráci 29.12.2014
2015
Faktúra 2015/1
Faktúra 2015/2
Zmluva o dielo 29.4.2015
Zmluva o dielo 17.6.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sečovce 6.7.2015
Zmluva o dielo 3.12.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 29.12.2015
2016
Faktúra 2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných el. služieb 21.4.2016
Zmluva o preprave osôb 27.4.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sečovce 29.4.2016
Zmluva o dielo 19.9.2016
2017
Faktúry 2017
Zmluva 2017/1 7.8.2017
Zmluva 2017/2 29.11.2017
Zmluva 2017/3 16.12.2017
Zmluva 2017/4 18.12.2017